מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

הגשת תביעות חלקיות לפיצויים במסלול אדום

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  04.06.2024

הגשת תביעות חלקיות לפיצויים במסלול אדום   

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לעמדת רשות המיסים, בעלי עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון עדיין לא יכולים להגיש תביעה לפיצויים במסלול האדום, אלא רק לאחר שתסתיים המלחמה. בינתיים הם יכולים להגיש בקשה למקדמות על חשבון, אלא שמקדמות אלו מכסות רק שיעור חלקי מהנזק שנגרם להם. למה בעצם הם לא יכולים להגיש תביעות חלקיות, נניח כל חודשיים ולקבל פיצויים מלאים בגין הנזק המלא שנגרם להם באותה תקופה ?

לפי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים תביעה על נזק עקב מלחמה ופעולות איבה יש להגיש תוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק. כאשר למנהל ניתנה סמכות להאריך את המועדים אם ראה שיש סיבה סבירה לכך.

אין בחוק ובתקנות מס רכוש וקרן הפיצויים כל אמירה לגבי הגשת תביעה אחת כוללת, או לגבי הגשת תביעות חלקיות. אדרבא, לפי הוראות השעה למיניהן שנקבעו על ידי המחוקק החל מחוק הפיצויים עקב מלחמת לבנון השנייה, מבצעים בעוטף עזה ואף בחוק המענקים עקב נזקי הקורונה, קבע המחוקק חלוקה לתקופות של הנזק – חודש או חודשיים, על מנת לפצות את הניזוק בהקדם האפשרי ולא להמתין לגמר המלחמה, או להבדיל, לגמר מגיפת הקורונה.

ככל שהרצון הוא לסייע ולשמר עסקים ביישובי ספר במיוחד, יש לאפשר להם הגשת תביעות מידי חודש או חודשיים שיכסו את נזקיהם לאותם חודשים.   קבלת מקדמות ולו בשיעור של 70% בוודאי אינה מפצה על כל נזקי העסק עקב המלחמה.

מסתבר שעסקים שהגישו תביעה על נזקיהם במסלול האדום לחודשים 10-12/2023, לא מצליחים להגיש בקשה למקדמות בגין חודשים 1-2/2024 בגלל הגדרות המערכת המקוונת למרות שהם זכאים למקדמות אלו. הגיע הזמן לעדכן את הגדרות המערכת ולא רק לגבי תביעות במסלול הירוק, אלא גם לגבי הגשת תביעות של חברות באיחוד עוסקים, שותפויות למע"מ, מגזרי פעילות שונים אצל אותו עוסק, סניפים ועוד.

לא הטכניקה ואפשרויות השידור המקוון הם אלו שצריכים לנהל את מערך הפיצויים, אלא כוונת מחוקק, החקיקה הרלבנטית והשכל הישר.

איש לא צפה שהמלחמה תימשך כל כך הרבה זמן, ולצערנו גם איננו רואים עדיין את סופה באופק. להפך, בהחלט יש אפשרות שהיא תורחב מאד באזור הצפון כפי שקורה בימים אלו. אם רוצים לשמר את העסקים ביישובי הספר יש לפעול בהתאם, עם כל הקשיים המובנים והעומס המוטלים על אנשי קרן הפיצויים ורשות המיסים עקב ההיקף שלא ראינו כמותו של ניזוקים ושל נזקים מתמשכים.

אי אפשר לחכות לשעה שש של אחרי המלחמה, כאשר לא ידוע באיזה יום, חודש או שנה עסקינן. ראוי שרשות המיסים תשנה עמדתה בדחיפות ובדין.

‹ חזרה