מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

כדאי לנצל את המבצע לגילוי מרצון לרשות המיסים

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  22.05.2024

 כדאי לנצל את המבצע החדש לגילוי מרצון לרשות המיסים   

 רמי אריה, עו"ד רו"ח   

 

קיבלתם ירושה, מתנה, או צברתם סכומי כסף מהכנסות שלא דווחו לרשות המיסים ?  ממטבעות קריפטוגרפים, מהכנסות מהשכרת דירות, מריבית ורווחים מניירות ערך בחו"ל ? מכספים שהתקבלו באמצעות "ביט", או מ-"יוטיוב", "אמזון" וכדומה ? כדאי לכם לנצל את מבצע הגילוי מרצון החדש שהנוהל המלא שלו יפורסם בימים הקרובים כדי להבטיח חסינות פלילית כנגד טענת עברות מס וכדי להבטיח שימוש חופשי בכספים לטובת השקעות בנדל"ן והשקעות אחרות, הפקדתם בחשבונות בנקים לגיטימיים, והעברתם במתנה או בירושה בשקט נפשי ליורשים ולמקבלי המתנות.    

ביום 21.5.2024 הודיע מנהל רשות המיסים, עו"ד שי אהרונוביץ, כי היועצת המשפטית לממשלה, אישרה להתחיל במבצע "גילוי מרצון" כבר בשבועות הקרובים.   

נוהל "הגילוי מרצון" מאפשר לישראלים שהעלימו הכנסות, לדווח עליהן מרצונם ולהימנע מתשלום קנסות והעמדה למשפט, אלא אם מדובר בכסף שהושג מעבירה פלילית.

שיעור המס שיחול על הכספים נתון למשא ומתן עם פקידי השומה, כך שמתן נימוקים טובים לצבירת הכספים יכול בהחלט להפחית את המס שיוטל בגין הכספים, שהוא למעשה סוג של כופר בגין הלבנתם, כאשר מניסיוננו בהחלט אפשר לסגור על כופר המס בשיעור של אפס עד עשרים אחוז מהכספים שנצברו. כל מקרה לגופו כמובן.

כפי שפרסמה רשות המיסים, בפעמים האחרונות בהן הופעל נוהל של גילוי מרצון, ניצלו אותו רבים ובסה"כ רשות המיסים גבתה ממנו מיליארדי שקלים נוספים עבור קופת המדינה. בין היתר, הצהירו על העלמת הכנסות לאורך השנים בעלי עסקים שניהלו חשבונות בנק בחו"ל, השכירו דירות והחזיקו בנכסים מניבים בחו"ל. עוד הצהירו בשעתו בין היתר בהעלמות מס גם קבלנים, מנהלי חברות, ברוקרים שפעלו בבורסות בעולם ועוד.

נראה כי נוהל הגילוי מרצון החדש יכלול חידושים חשובים מאוד, כגון: מסלול דיווח מקוצר של הגשת דוח במסלול ירוק (עד תקרת הון מקסימלית שטרם נקבעה), כדי לקצר את לוחות הזמנים ולאור מצוקת כוח האדם בפקידי השומה; מלבד דיווחי שכ"ד על נכסי נדל"ן ורווחי השקעות בניירות ערך ופיקדונות בנקאים זרים, הוא יכלול בין היתר גם את הדיווחים על רווחי קריפטו, כאשר במקביל יוארך נוהל הקריפטו שהוציאה הרשות לאחרונה; הנוהל יאפשר גם ככל הנראה לכלול את יתרות בעלי השליטה שלא דווחו במסגרת סעיף 3(ט1) בנסיבות מסוימות.

אולם, היות ונראה כי לא יהיה ניתן לערוך את הגילוי מרצון באופן אנונימי, כדאי לקבל ייעוץ פרטני, מקיף ולבחון את כל האסמכתאות הרלבנטיות, כדי להביא למינימום מיסוי שיחול על הכספים שידווחו.

‹ חזרה