מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

מידע מבהמ"ש למשפחה הועבר לחקירות מס הכנסה

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  15.05.2024

מידע מבהמ"ש למשפחה הועבר לחקירות מס הכנסה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

בסכסוכים עסקיים עולים פעמים רבות טענות לעברות מס ועברות הלבנת הון שנעשו על ידי מי מהצדדים. מניסיוני, בסכסוכים משפחתיים הנדונים בפני בהמ"ש למשפחה עולות טענות אלו ביתר שאת, בין בני זוג הטוענים כי הכנסת בן הזוג האחר מעסקו או מהחברה שלו גבוהה מהמדווח למס וטענות נוספות על עברות מס והלבנות הון.

בעניין אא (תמ"ש 18290-02-14, אא, מיום 24.4.2024) נעתר בהמ"ש לענייני משפחה בפתח תקווה לבקשת מטה החקירות ברשות המיסים להעביר את מכלול המסמכים שנדונו בהליך המשפחתי בפניו למחלקת החקירות במס הכנסה.

בפסק הדין שניתן בעניין סכסוך בין שני אחים שהגיע להכרעת בהמ"ש למשפחה, הצביע בהמ"ש על העובדה כי: "לכל אורך ההליך, דובר במפורש על העברת כספים דרך חשבונות של צדדים שלישיים בארה"ב או בשוויץ, על העברה מזומנים באמצעות בלדרים, על הצורך להלבין כספים ועוד. ביטויים כמו "כסף שחור" ו-"הלבנת כספים נאמרו בפה מלא באולם בית המשפט".

לפיכך, הורה בהמ"ש כי "העתק מפסק הדין יועבר לעיון רשות המיסים, אשר תשקול באם יש מקום לפתוח בחקירה כנגד מי מהאחים".

מטה החקירות ברשות המיסים אכן קיבל את פסק הדין ופנה לבהמ"ש בבקשה לקבל לעיון את הפרוטוקולים, תצהירי הצדדים וכל מסמך אחר רלבנטי לחשד של עברות המס ועברות הלבנת ההון כפי שהועלה במהלך ההליכים.

בהמ"ש ציין כי אמנם ההליכים בבהמ"ש לענייני משפחה הם חסויים, אולם, במקרה שלפניו מדובר בסכסוך שעיקרו עסקי בין שני אחים, ולא בסכסוך שפרטיו חשאיים כמו בין בני זוג לגבי משמורת ילדים וכדומה.

בנוסף הפנה בהמ"ש לסעיף 144א לפקודת מס הכנסה המחייב כל אדם להגיש העתק תובענה שהגיש לבהמ"ש כלשהוא בישראל לפקיד השומה.

בהמ"ש אישר את העברת כלל המסמכים שבתיק ההליך המשפחתי לחקירות ברשות המיסים.

לפיכך, אני ממליץ בכל סכסוך עסקי או סכסוך משפחתי העלול להגיע להליכים משפחתיים או הנמצא כבר בעיצומם, לשקול מיידית פנייה לגילוי מרצון לרשות המיסים כדי להקדים ולהימנע ככל האפשר מנקיטת הליכים פליליים כנגד הצד שכנגדו תעלה טענה וראיות לה על ביצוע עברות מס על ידי הצד השני.  

ובהמשך לגילוי הנדרש לפי סעיף 144א לפקודת מס הכנסה, חשוב לקבל ייעוץ מיסויי בטרם הגשת כתב תביעה לבהמ"ש לבחינת היבטי המיסוי הנובעים ממנו.

‹ חזרה