מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

שאלת מיקום אתר הפעילות וגמישות הנוסחה לפיצויים

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  07.04.2024

שאלת מיקום אתר הפעילות וגמישות הנוסחה לפיצויים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

 

חצי שנה מאז תחילת המלחמה, עסקים רבים עומדים תוהים ונבוכים בשאלה: האם הם זכאים לפיצויים במסלול האדום או באחד המסלולים הירוקים ?!  ואם הם זכאים אזי: איך תקבע נוסחת חישוב הנזק ? מפס"ד חדש שניתן ביום 25.3.2024 נראה כי גם בהמ"ש העליון עומד תוהה ונבוך מול שאלות אלו. 

לשאלת מיקום פעילות העסק או להגדרת המיקום של סניפי העסק , יש משמעות רבה לעניין בחירת המסלול לקביעת הפיצויים בגין נזקי מלחמה וקביעת סכום הפיצויים בהתאם. שכן, עסק או סניף הממוקמים ביישובים שהוכרזו כיישובי ספר או יישובים מפונים זכאים לפיצוי מלא בגין נזקיהם, עסקים באזור המיוחד זכאים לפיצוי לפי מסלול מחזורים או מסלול שכר, ועסקים בכלל הארץ זכאים לפיצויים בגין הוצאותיהם הקבועות בלבד.

לשאלת התאמת הנוסחאות שנקבעו במסלולים הירוקים לנסיבות הספציפיות של כל עסק , כגון: תנודתיות בהכנסות, האטה בהכנסות, הכנסות מפעילות הדדית כצינור ועוד, יש משמעות רבה בקביעת הנזק לעסקים שהדיווחים שלהם למע"מ בתקופות הנבחנות אינם משקפים באמת את הפעילות העסקית שלהם בתקופת הזכאות לעומת תקופת הבסיס.

לאחרונה, ביום 25.3.2024 ניתן פסק דין חדש של בהמ"ש העליון בעניין קבוצת אינטלקט (רע"א 5033/23, קבוצת אינטלקט הפקה והוצאה לאור בע"מ נ' מנהל מס רכוש וקרן הפיצויים, ניתן ביום 25.3.2024), במסגרתו קובע בהמ"ש הלכה אחת, לגבי זיהוי מיקום עסק אך לא לגבי זיהוי מקומו של סניף עסק, והלכה שנייה לגבי הזכות לסטות מנוסחאות החישוב של המסלולים הירוקים.

שתי הלכות אלו שקבע בהמ"ש אינן נחרצות, ומאפשרות הן לניזוק והן לרשות המיסים לפרש אותן כפי יכולתו. שתי הלכות אלו יכולות לפעול לטובת הניזוק או לרעתו בקביעת הפיצויים המגיעים לו.

עניין אינטלקט בנזקים שנגרמו לה עקב מבצע צוק איתן שהביא לביטול פסטיבל "בריזה" שהיא הפיקה עבור עיריית אשקלון כחלק ממכרז בו היא זכתה להפקת אירועים בעיר אשקלון.

אינטלקט הגישה תביעה למנהל מס רכוש וקרן הפיצויים בסך של כ- 2.2 מיליון ₪, אך המנהל דחה את תביעתה בטענה כי מיקום עסקה אינו באזור המיוחד בטווח של 40 ק"מ מרצועת עזה, היות ומשרדיה נמצאים בתל אביב.

אינטלקט הגישה ערר לוועדת הערר על החלטת המנהל וטענה כי היה לה הסכם מסגרת להפקת אירועים בעיר אשקלון הממוקמת באזור המיוחד (במבצע צוק איתן) וכי בגין כל האירועים שהיא מפיקה בעיר היא מבקשת ומקבלת רישיון עסק בו מפורט מיקום האירוע.

וועדת הערר קבעה כי אינטלקט קיימה עסק בעיר אשקלון, וכי הטיפול בתכנון והפקת האירוע, ואילו היה מתקיים - גם בהקמת התשתית הפיזית לביצועו - מקיימים לפחות את הגדרת סניף של עסק.

מאחר והצדדים היו חלוקים לגבי סכום הנזק, החליטה הוועדה כי הוא ייקבע לפי מסלול מחזורים מתואם המתאים לדעתה לנסיבות בעניין. דהיינו: לפי השוואת הכנסות על פני ארבעה חודשים במקום שני חודשים, והפחתה של שיעור ירידה בהכנסות לפני המבצע והכול בניכוי סכום פיצוי שאינטלקט קיבלה מהחברה הכלכלית אשקלון עקב ביטול האירוע. סכום הפיצוי הועמד על סך של כ- 500,000 ₪.

מנהל קרן הפיצויים הגיש ערעור על החלטת וועדת הערר לבהמ"ש המחוזי בבאר שבע, אשר קבע כי לאינטלקט לא היה עסק באשקלון, והיא גם לא עמדה במבחנים לקיומו של סניף בעיר אשקלון.

אינטלקט הגישה בקשת רשות ערעור לבהמ"ש העליון אשר אישר את בקשתה אך דחה את ערעורה.

בהמ"ש העליון קבע כי הגדרת מיקומו של עסק היא תלוית נסיבות ולאחר בחינת פסקי דין שונים בעניין, הגיע למסקנה כי "אין בנמצא הגדרה אחידה למונח "עסק" בדיני המס", וכי יש לקבוע את מיקומו של העסק לפי המקום בו הוא מנהל פעילות קבועה ומתמשכת.

בין היתר, בהמ"ש שם דגש על תכלית החקיקה של חוק מס רכוש וקרן הפיצויים, וקבע כי אמת מידה חשובה לקביעת מיקום העסק או סניף שלו, תהיה מידת לקיחת הסיכון שנלקח על ידי בעל העסק בעצם השקעתו ופעילותו באזור בר הסיכון להשפעות ונזקי מלחמה.

ביישום מידת הסיכון קובע בהמ"ש כי ביטולו של אירוע שאמור להימשך מספר ימים בשנה, כאשר משרדי החברה ורוב עובדיה הקבועים נמצאים בתל אביב, אין בו כדי לתמוך בקיומו של עסק או סניף באזור הסיכון למלחמה.

אולם, בית המשפט בחר לא להתייחס לשאלה האם לאינטלקט היה סניף באשקלון , לאור היותה מפיקת האירועים הקבועה של עיריית אשקלון באותה תקופה, מהטעם שאינטלקט לא טענה כי יש לה סניף באשקלון. בהמ"ש בחר לא להכריע בשאלה אם ניתן להכיר בפעילותה באשקלון כ-"סניף" והשאיר את הגדרת המונח "סניף" בצריך עיון לעתיד.

בהמ"ש קובע גם גמישות לאפשרות של סטיה מהנוסחאות שנקבעו במסלולים הירוקים . מחד, הוא קובע כי ככלל יש לסטות מהנוסחאות רק במקרים חריגים. מאידך, הוא אינו קובע מבחנים או נותן דוגמאות לאותם מקרים חריגים. להפך, הוא קובע כי בעניין אינטלקט היה מקום להיצמד לדיווחים שלה למע"מ כפי הקבוע בנוסחאות ובכך דווקא קיבל את טענתה בניגוד להחלטת וועדת הערר, אך קובע כי יש להפחית מתוצאת החישוב פיצוי שהיא קיבלה בגין ביטול האירוע מעיריית אשקלון.

ונשארנו עם אותה עמימות של הזכות לקבל הפיצוי לפי מיקום הסניפים של העסק ואתרי פעילותו, ולגבי אופן קביעת תחשיבי הנזק. עמימות המשמשת לצערנו פתח למחלוקות רבות בין הניזוקים לבין רשות המיסים ותביא (שוב כמו בפיצויים עקב נזקי הקורונה) להשגות, לעררים ולערעורים רבים. לדעתנו, כל אתר פעילות משמעותית באזור סיכון עשוי בהחלט להיחשב כסניף.

‹ חזרה