מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

המועדים החדשים להגשת תביעות לפיצויי המלחמה

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  19.03.2024

המועדים החדשים להגשת תביעות לפיצויי המלחמה  

רמי אריה, עו"ד רו"ח

רשות המיסים הודיעה על דחיית המועדים להגשת תביעות לפיצויים עקב המלחמה. המועדים המעודכנים הם:

  • מסלול הוצאות מזכות עבור חודש אוקטובר – ניתנה דחייה של חודשיים וניתן יהיה להגיש את התביעות עד ליום 19.5.2024.
  • מסלול מחזורים/שכר לאזור המיוחד עבור חודש אוקטובר – ניתנה דחייה של חודשיים וניתן יהיה להגיש את התביעות עד ליום 19.6.2024.
  • מסלול הוצאות מזכות עבור חודשים נובמבר דצמבר – ניתנה דחייה של חודשיים וניתן יהיה להגיש את התביעות עד ליום 15.6.2024
  • מסלול הוצאות מזכות (עוסק המדווח ע ל בסיס מזומן וקבלן מבצע, שמדווח למע"מ בדיווח חד חודשי) עבור חודשים נובמבר דצמבר  – ניתנה דחייה של חודשיים וניתן יהיה להגיש את התביעות עד ליום 15.7.2024
  • מסלול מחזורים, שכר, חקלאות ב אזור המיוחד עבור חודשים נובמבר דצמבר – ניתנה דחייה של חודשיים וניתן יהיה להגיש את התביעות עד ליום 15.7.2024
  • מסלול מחזורים, שכר, חקלאות באזור המיוחד  (עוסק המדווח ע ל בסיס מזומן וקבלן מבצע, שמדווח למע"מ בדיווח חד חודשי) נובמבר דצמבר  – ניתנה דחייה של חודשיים וניתן יהיה להגיש את התביעות עד ליום 15.7.2024

נוכח התקופה המתמשכת של המלחמה, ריבוי הנזקים, ריבוי המסלולים והחלופות האפשרויות לתביעות, לרבות פיצול לסניפים, יש להודות לרשות המיסים על דחיית המועדים להגשת התביעות.

לייעוץ בעניין - נא הקישו כאן.

‹ חזרה