מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

לכל מסלול פיצויים נקבעו הוראות הארכה ותחולה משלו

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  09.01.2024

לכל מסלול פיצויים נקבעו הוראות הארכה ותחולה משלו  

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

מסלול "הוצאות מזכות" לכל הארץ הורחב עד סוף דצמבר. "מסלול מחזורים" עומד להיות מוארך עד סוף נובמבר ו-"מסלול שכר" יוארך כנראה עד סוף דצמבר - לאזורים המיוחדים בדרום ובצפון לרבות יישובים שייווספו בצפון, ואילו "המסלול האדום" לנזקי יישובי הספר ימשיך לחול רק לגבי יישובים שפונו או יישובים בהם הוגבלה הפעילות על ידי פיקוד העורף לתקופות המינימליות שנקבעו בחוק.

ביום 1.1.2024 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הארכת תוקפו של מתווה הפיצויים לעסקים במסלול "הוצאות מזכות" אשר תקף לעסקים בכל הארץ, בגין הנזק העקיף שנגרם להם בעקבות מלחמת חרבות ברזל עד סוף דצמבר 2023. 

בנוסף, הונחה על שולחן ועדת הכספים הצעת תקנות להארכת מתן פיצויים לאזור המיוחד במסלול מחזורים עד סוף נובמבר ובמסלול שכר עד סוף דצמבר 2023, כאשר, נכון להיום, טרם ברור על איזה אזורים בארץ הם יחולו. שכן, קיימת כוונה לצמצם את אזורי התחולה שלהם לעד 20 ק"מ מרצועת עזה כך שלא יכללו את באר שבע ואשדוד. מאידך ייתוספו יישובים נוספים בצפון.    

יישום המסלול האדום לגבי יישובי הספר לפיצוי הממשי המלא שנגרם לעסקים שבהם, ימשיך להיות לפי הוראות חוק מס רכוש ותקנותיו, כך שהמסלול יהיה תקף רק לגבי יישובי הספר בהם הוגבלה הפעילות לתקופה המינימלית הנדרשת בתקנות שנקבעו לפי חוק מס רכוש לכל תחום פעילות בנפרד, ובוודאי שיעמדו בכך היישובים שפונו.

בהתאם לתקנות שאושרו לגבי מסלול הוצאות מזכות לכל הארץ, קרן הפיצויים של מס רכוש תפצה עסקים בכל רחבי הארץ בגין ירידת המחזורים שחוו בחודשים נובמבר-דצמבר 2023, על פי אותו מתווה ששימש לפיצוי בגין ירידת מחזורים בחודש אוקטובר 2023. ירידת המחזורים בשיעור של 25% תימדד לעומת מחזורי העסק לתקופה נובמבר-דצמבר 2022.

היות ומדובר במדידה של חודשיים סכומי הפיצויים שנקבעו באופן חודשי לאוקטובר 2023 בלבד יוכפלו פי 2 לרבות תקרות סכומי הפיצוי אשר יוכפלו במדידה לשני החודשים יחד.  

לפיצויים זכאים עסקים שמחזור הפעילות שלהם הוא 12 אלף עד 400 מיליון ₪ וקיימת ירידה במחזור של מעל ל-25% בדיווחים לחודשים נובמבר-דצמבר 2023 לעומת נובמבר-דצמבר 2022. לעסקים המדווחים למע"מ בדיווח חד-חודשי תחושב ירידת המחזורים על ידי השוואת מחזור העסקאות המצטבר בדיווחים שלהם לחודשים נובמבר ודצמבר 2023, למחזור העסקאות המצטבר שלהם בדיווחים לחודשים נובמבר ודצמבר 2022.

כפי שהיה בחודש אוקטובר 2023, עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 12,000 ₪ - 300,000 ₪ בשנה יהיו זכאים לפיצויים בסכום קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק. עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 300,000 ₪ - 400 מיליון ₪ בשנה יהיו זכאים לסכום שיורכב מהחזר תשומות (החזר הוצאות) של בין 7–22 אחוז בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים, למעט ענפים ייחודיים להם נקבע מתווה שונה, וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, ובכפוף לתקרות שנקבעו בחוק.

רשות המסים תאפשר הגשת תביעות מקוונות למענק עד לסוף תקופה של 90 יום ממועד פתיחת המערכת, שתיפתח ב-15 בינואר 2024. תנאי מקדים להגשת תביעה הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים נובמבר-דצמבר 2023 וניהול פנקסים כדין. 

שימו לב, כי עסקים ביישובי ספר שכבר לא יהיו זכאים לפיצויים לפי המסלול האדום עקב הסרת מגבלות פיקוד העורף, יהיו זכאים לפיצויים לפי מסלול מחזורים או מסלול שכר או במסלול הוצאות מזכות לפי בחירתם. עסקים באזור המיוחד יוכלו לבחור במסלולי האזור המיוחד או במסלול הוצאות מזכות לפי בחירתם.

עוד מוצע, כי למרות הנטייה לראות במסלול יישובי הספר או במסלולי האזור המיוחד כמסלולים מיטיבים להגדלת סכומי הפיצויים, הרי מניסיוננו עולה כי לפעמים דווקא הבחירה במסלול הוצאות מזכות מביא לסכום פיצויים גבוה יותר. מוצע לבחון את בחירת המסלול המיטיב לכל עסק לגופו. 

ראו עוד התייחסותנו לגבי קיפוח עסקים המדווחים באופן דו-חודשי בנוסחת הפיצויים לחודש אוקטובר.

‹ חזרה