מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות

קטגוריות

ניצול הארכת המועד לדיוני ההשגה באופן מיטבי

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  08.01.2024

ניצול הארכת המועד לדיוני ההשגה באופן מיטבי 

 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

הארכת המועד להוצאת צווי שומה לאחר דיוני ההשגה לגבי שנות מס אשר היו אמרות להתיישן ביום 31.12.2023 – בשלושה חודשים נוספים עד ליום 31.3.2024 לפי חוק הארכת תקופות ומועדים בעקבות מלחמת חרבות ברזל, מאפשרת לנישומים לערוך מקצה שיפורים בדיוני ההשגה עם מפקחי המס כדי להימנע מהוצאת צווי שומה על ידי פקיד השומה לאותן שנים ובכלל.

לנימוקי ההשגה ולדיונים בשלב ההשגה בפני פקיד השומה יש חשיבות רבה להוכחת טענות הנישום, היות ואי העלאת מלוא טיעוני הנישום לשומה לפי מיטב השפיטה שהוצאה לו, אי הגשת כל המסמכים הרלבנטיים ולרבות חוות דעת כלכליות, הערכות שווי, חוות דעת חשבונאיות וכיוצא באלו בשלב ההשגה, עלולה לשלול את האפשרות להעלותם או להגישם מאוחר יותר ככל שהמחלוקות יגיעו לערעור בפני בית המשפט.

לכן, מומלץ ללבן היטב ולפרט בכתב את כל נימוקי ההשגה והאסמכתאות להם, גם עם מומחי מיסוי ככל שמדובר בחבויות מס העלולות להיות משמעותיות בסופו של יום.

בית המשפט העליון קבע בעניין ליבוביץ בעניין ליבוביץ (רע"א 777/14, ליבוביץ נ' פקיד שומה גוש דן, ניתן ביום 6.3.2014), כי על דרך הכלל, אין להעלות טענה חדשה אשר לא הועלתה קודם לכן בשלב ההשגה במסגרת ערעור על שומת מס. 

ריכוך מסוים בעמדה קטגורית זו נקבע בעניין רובומטיקס (רע"א 1830/14, רובומטיקס טכנולוגיות בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים, ניתן ביום 2.4.2015) בו ניתן משקל רב לקביעת שומת אמת וניתנה לנישום או לפקיד השומה האפשרות לטעון טענות חדשות או להגיש ראיות חדשות שלא עלו בשלב ההשגה – אבל בכפוף לשיקול הדעת של בית המשפט המחוזי אשר בו מתנהל הערעור על צו השומה שהוציא פקיד השומה ובלבד שאפשרות זו לא תנוצל לרעה.

נקבע, כי השיקולים אשר ינחו את ביהמ"ש של הערעור, בבואו להפעיל סמכות זו הם: מחד, כי לא ייגרם נזק דיוני לצד שכנגד, לא תיפגע היעילות הדיונית, ומאידך, לא יפגעו תוקפו וחשיבותו של הליך ההשגה על שומת המס.

כך שאם ברצון הנישום לא להיות תלוי בשיקול דעתו של בית המשפט המחוזי ככל שהמחלוקות בינו לבין פקיד השומה יגיעו לבירור בפני בית המשפט המחוזי, כדאי שכל טענותיו ונימוקיו לסתירת השומה לפי מיטב השפיטה יועלו בשלב ההשגה, לרבות הגשת כל האסמכתאות וחוות הדעת והערכות שווי הרלבנטיות לטיעונים ונימוקים אלו.

זאת יש לזכור, כי שמירת הקלפים בשרוול בעת דיוני השומה, עלולה לגרום לכך שבית המשפט כבר לא יסכים לשליפתם במהלך הערעור. כדאי מראש שהנישום יפעל להרחבת נימוקיו וטיעוניו בפני פקיד השומה ביוזמתו שלו, ולא יענה רק על שאלות המפקח. 

ככל שפקיד השומה יתרשם כי טענות הנישום חזקות ומגובות בחוות דעת, בפסיקה רלבנטית ואף בהוראות הביצוע של רשות המיסים, יהיה גם סיכוי גבוה יותר כי פקיד השומה ייעתר לבוא להסכמות עם הנישום ולהימנע מלהגיע לבית המשפט בכלל.

לפיכך, כאשר אנו רואים בימים אלו כי עד עתה הדיונים בשלב ההשגה לא העלו תועלת להגיע להסכמות עם מפקחי המס, כדאי לנצל את הארכת המועד להוצאת צווי שומה לאחר דיוני ההשגה בשלושה חודשים נוספים עד ליום 31.3.2024 לפי חוק הארכת תקופות ומועדים בעקבות מלחמת חרבות ברזל, ולערוך מקצה שיפורים בהרחבת הטיעונים ובהגשת אסמכתאות וחוות דעת נוספות למפקח המס בתקופה המורחבת לדיוני ההשגה, כדי להימנע ככל האפשר מהוצאת צווי שומה על ידי פקיד השומה לאותן שנים ובכלל, וככל שהמחלוקות יגיעו לבהמ"ש הוא יראה כי כל הטיעונים והמסמכים התומכים בהם כבר הוצגו בשלב ההשגה. 

‹ חזרה