מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

סנקציות על ראיית חשבון ללקוחות ברוסיה גם בעקיפין

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  06.07.2022

סנקציות על מתן שירותי רו"ח ברוסיה – במישרין ובעקיפין

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ביום 3.7.2022 הודיעה מועצת רואי החשבון בישראל, על הרחבת הסנקציות האמריקאיות על רוסיה ובלרוס גם לשירותי רואי חשבון. מהודעה זו עולה כי רואי חשבון אשר יתנו שירותים לכל גורם, או עבור כל אדם הנמצא ברוסיה, במישרין או בעקיפין, עלולים להיות חשופים בעצמם לסנקציות האמריקאיות. ממש בדומה לסנקציות המוטלות על הסוחרים ונותני שירותים מישראל למדינות אויב.

בראיון אשר ניתן לעיתון גלובס מיום 5.7.2022,  עו"ד ורו"ח רמי אריה מבהיר כי הודעת מועצת רואי חשבון בהקשר להחלת הסנקציות שהחילה ממשלת ארה"ב על מתן שירותי ראיית חשבון במישרין או בעקיפין, היא עמומה. נאמר בה כי רו"ח שיתנו שירותים לגורמים שהוכרזו עליהם סנקציות בכלל או לגורמים הנמצאים ברוסיה בפרט, עלולים להיות חשופים לסנקציות אמריקאיות, אך לא נאמר באופן פסקני כי יוטלו עליהם סנקציות באופן חד-משמעי. יש להניח כי כל מקרה ייבחן לגופו .

עם זאת, על פניו, לא כדאי לרו"ח לקחת סיכון במתן שירותים ללקוחות רוסיים, תוך הסתמכות על לשונה העמומה של ההודעה, אלא אם הם בדקו היטב את עקרונות הסנקציות שהטילה ממשלת ארה"ב והם רוצים להתמודד נגדה אם יהיה בכך צורך.

ייעשה נכון לעת עתה וכל עוד הסנקציות בתוקף, אם רואי החשבון יימנעו ממתן שירותים ללקוחות ברוסיה או ללקוחות הכפופים לסנקציות שהוטלו על ידי ממשלת ארה"ב.

ע"פ האזהרה, הסנקציות חלות לגבי כל גורם שהוכרז במפורש שהוטלו עליו סנקציות, גם אם הוא פועל מחוץ לרוסיה, ובוודאי על כל אדם הנמצא בשטח רוסיה. היות והמונח 'אדם' מכיל כל יחיד, חברה וישות משפטית אחרת. והיות ונאמר 'במישרין או בעקיפין' הרי הסנקציות יחולו גם על מתן שירותים לחברות בינלאומיות לרבות חברות הרשומות בישראל, אשר יש להן חברות בנות, סניפים או בעלי שליטה ברוסיה.

הסנקציות העלולות להיות מוטלות על רו"ח ישראלים שיתנו שירותים לגופים ברוסיה, במישרין או בעקיפין, עלולות להיות הן במישור הכלכלי והן במישור הפלילי לפי הדין בארה"ב .

במישור הכלכלי, רוה"ח עלולים למצוא עצמם תחת איסור להשתמש במערכת הכלכלית הבינלאומית הכרוכה ותלויה בארה"ב כגון קבלת העברות בנקאיות מחו"ל.

במישור הפלילי, קיימת האפשרות כי הפרקליטות בארה"ב תעמיד את אותם משרדים לדין פלילי בארה"ב. ממש כמו שבנקים בישראל הועמדו בעבר הלא רחוק תחת הצל של אישום פלילי של סיוע להעלמות מס לפי הדין בארה"ב ושילמו כופר נכבד כדי להימנע מהעמדה זו לדין.

נזכיר כי גם לפי הדין כיום בישראל חל איסור על מתן שירותים לעסקים במדינות המוגדרות כמדינות אויב. האיסור מוטל לפי פקודת המסחר עם האויב עוד משנת 1939 וכמובן בצו המסחר עם האויב, התשע"א – 2011, קבלת כספים ממדינות אויב נחשבת כעבירת מקור לפי החוק להלבנת הון והסוחר או נותן שירותים למדינות אויב צפוי לעמוד לדין בישראל, כך שלא מדובר על נושא שאינו מוכר לנו בישראל.

 

 

לקריאת הכתבה המלאה בעיתון גלובס לחץ כאן

 

 

‹ חזרה