מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

הכנסות צפויות ממס ירושה בישראל

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  01.05.2022

הכנסות צפויות ממס ירושה בישראל

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ישראל הייתה והינה לפחות עד היום מקלט מס בין היחידים מהמדינות המפותחות בעולם, אשר אין בה מס ירושה. עובדה זו מביאה בעלי נכסים המתגוררים מחוץ לישראל, לעלות לישראל או לחזור אליה כתושבים חוזרים עובר למועד הצפוי להליכתם לעולמם. זו גם הסיבה לתכנוני מס אשר נועדו לאפשר פטור ממס ירושה למשקיעים בנדל"ן בארה"ב וגם בישראל.

מס עיזבון מוטל על נכסים אשר המוריש מותיר, ולא על היורשים. לרוב, מס זה אינו קשור למספר היורשים, לקרבתם למוריש או לחלקם בירושה. לעומת זאת, "מס ירושה" חל על חלקו של היורש בירושה, ושיעור המס תלוי בקרבת המוריש ליורש ובחלקו בירושה.

בין השנים 1949-1981, חל בישראל "מס עיזבון", אשר היה מוטל על הנכסים אשר הוריש הנפטר, כולל אלו אשר העביר לאדם אחר במהלך חמש שנים טרם פטירתו. במרץ 1981 הוחלט לבטל מס זה.

כעת, לבקשת חברי הכנסת, פרסם ביום 24.2.2022 מרכז המחקר והמידע של הכנסת, סקירה כלכלית בנושא "הערכת הכנסות המדינה ממס עיזבון". לפי הסקירה ההון של משק בית ממוצע הוא 2.5 מיליון ₪, ושל משק בית בעשירון הגבוה 11.5 מיליון ₪. לפיכך, סך הירושות של משקי הבית בישראל נאמד ב- 117.8 מיליארד ₪ ובעשירון הגבוה כ-53 מיליארד ₪.

מכאן, כי הטלת מס עיזבון צפוי להניב למדינה הכנסה שנתית, כדלקמן:

    1. מס בשיעור 10% ברף של 5 מיליון ₪ - צפי להכנסה שנתית בסך של  4.7 מיליארד ₪.

    2. מס בשיעור 10% ברף של 10 מיליון ₪ -צפי להכנסה שנתית בסך של 3.7 מיליארד ₪.

    3. מס בשיעור 15% ברף של 5 מיליון ₪ - צפי להכנסה שנתית בסך של 7 מיליארד ₪.

    4. מס בשיעור 15% ברף של 10 מיליון ₪ - צפי להכנסה שנתית בסך של 5.6 מיליארד ₪.

 

אמנם, בתנאים הפוליטיים הנוכחיים נראה כי מס הירושה או מס העיזבון, עדיין רחוקים מתחולה בחקיקה בישראל, אך יעשו משקי הבית בחוכמה, כאשר לעולם אין לדעת מה יהיה בעתיד, אם ייערכו למיסוי הירושות, אשר גם כיום קיים בחלקו לפי חוק מיסוי מקרקעין על ירושות שאינו עומדות בתנאים הדווקניים שנקבעו בחוק מיסוי מקרקעין לפטור ממס שבח בחלוקת נכסים בין יורשים. כמו שמקובל במדינות חוץ, כדאי לשקול גם הקמת נאמנויות לצורך קבלת הפטור ממס על הירושות באופן רחב.

 

לקריאת הסקירה הכלכלית בנושא מס העיזבון – לחץ כאן

 

 

 

‹ חזרה