מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

סיכול חוזה שכירות עקב נגיף הקורונה, הרמת מסך

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'  |  10.04.2022

חידושים ועדכונים במיסוי

סיכול חוזה שכירות עקב מגבלות נגיף הקורונה,

הרמת מסך נגד בעל מניות,

צירוף תצהיר כוזב במסגרת מכרז מחייב פסילת הצעה

 

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

  

1.  ארבעה מקרים דומים - ארבע תוצאות שונות: סיכול חוזה שכירות עקב מגבלות נגיף הקורונה

לאחרונה מתחבטים בתי המשפט בסוגיה, האם המגבלות אשר הוטלו על ידי הממשלה על עסקים רבים מסכלים את יכולתו של השוכר להמשיך ולשלם את דמי השכירות ולמעשה פוטרים אותו מתשלום דמי שכירות בגין התקופה שבה אירע הסיכול.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

2.    הרמת מסך נגד בעל מניות המתקשר בשם חברה חדלת פירעון

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בתביעה כספית בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום במסגרתו נקבע כי יש לחייב את בעל המניות בחברה בחוב של החברה, מאחר וזה התקשר בהסכם בשם החברה לאחר שהחברה הייתה חדלת פירעון וכאשר היה ברור לו כי החברה לא תוכל לעמוד בהסכם.

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

3.    בית המשפט קבע: צירוף תצהיר כוזב במסגרת מכרז הוא פגם שאינו ניתן לתיקון ומחייב פסילת הצעה

בית המשפט המחוזי בתל אביב דן בעתירה שעניינה במכרז של עיריית רמת גן לאספקת שירותי פינוי אשפה. במסגרת המכרז נדרשו המציעים למסור הצהרה המשפיעה על הניקוד שלהם במכרז, בעוד אחד המציעים צירף להצעתו הצהרה שהתבררה בדיעבד ככוזבת.

להמשך קריאה – לחץ כאן

         

 

        (*) רמי אריה עו"ד רו"ח הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

 

 

‹ חזרה