מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

אורכות להגשת דוחות שנתיים לשנת המס 2021

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  03.04.2022

אורכות להגשת דוחות שנתיים

ליחידים/חברות לשנת המס 2021

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

רשות המיסים פרסמה ביום 28.3.2022  נוהל מתן אורכות למייצגים להגשת דוחות לשנת המס 2021  אשר מאפשר מועדים ארוכים יחסית לעומת העבר, להגשת הדו"חות השנתיים של חברות, עצמאים ויחידים אחרים החייבים בהגשת דוח שנתי.

אולם, שימו לב, כי עדיין כדאי להגיש את הדוחות השנתיים לשנת 2021 עד ליום 31.12.2022 כדי לחסוך שנה נוספת שתינתן לפקיד השומה לבדיקת הדוחות ולהוצאת שומות לפי מיטב השפיטה לשנת 2021.

לפי הנוהל, ניתנו למייצגים מורשים, אורכות להגשת הדוחות לשנת המס 2021 של הלקוחות שלהם, כדלקמן:        

הדוחות אשר יכללו במדידה, יהיו רק דוחות ששודרו והוגשו באמצעות המערכת המקוונת לשידור דוח מקוון מלא, או דוחות שנחתמו ע"י הנישום והוגשו למשרד השומה יחד עם כל הנספחים והמסמכים הנדרשים.

עם זאת, שימו לב, כי שיהוי בהגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2021 לפקיד השומה והגשתם לאחר תאריך 31.12.2022, תגרום להרחבת הליכי השומה, כך שלרשות המסים תתווסף שנה נוספת לבדיקה ובחינת הדוחות שהוגשו בעיכוב.

לפיכך, מוצע לנישומים החייבים בהגשת דוח שנתי לשנת המס 2021 ולמייצגים שלהם, להגיש בכל זאת, את הדוחות השנתיים לשנת המס 2021, עבור המיוצגים עד לסוף השנה הנוכחית.

 

לצפייה בנוהל מתן האורכות להגשת דוחות לשנת המס 2021 – לחץ כאן

 

 

‹ חזרה