מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

ענישה מקלה לנאשם בעברות מס עקב הנסיבות

רמי אריה, עו"ד רו"ח שרון פישמן, עו"ד ונוטריון  |  28.03.2022

ענישה מקלה לנאשם בעברות מס עקב הנסיבות

רמי אריה, עו"ד רו"ח     שרון פישמן, עו"ד ונוטריון

 

 

ייצוג נכון של חשוד או נאשם בעברות מס, יכול להביא להקלה משמעותית בעונש, ואף לקביעה של בית המשפט לא להטיל מאסר בפועל על הנאשם. זאת כיוון שהעונש על עברות מס, אינו אחיד, ובמתחם הענישה יהיו הבדלים גדולים בין עבריין מס שאינו בעל רקע עברייני, והחזיר את חוב המס, לבין אדם בעל רקע עברייני מובהק.

בקביעת העונש מבחין בית המשפט בין גורמים קרימינליים בעלי דפוס עברייני העוברים עבירות מס קשות וחוזרות כגון באמצעות חשבוניות פיקטיביות, לבין אנשים נורמטיביים אשר נפלו לטעות של עבירת מס, בעלי סיכון נמוך להישנות עבירות דומות בעתיד, כראויים להתחשבות לאחר שהביעו חרטה כנה בפני ביהמ"ש ושילמו את המס אשר העלימו.

ענישה מקלה נקבעה לנאשם בעברות מס, אשר יוצג על ידי משרדנו, לאחר שהביע חרטה והסיר את המחדל, בבימ"ש השלום בעניין פלוני (ת"פ 76672-12-19, מדינת ישראל נ' פלוני, ניתן ביום 26.10.2021).

מדובר בסוכן ביטוח שהשמיט הכנסות אשר קיבל במסגרת עיסוקו בגין עמלות משתי חברות ביטוח מולן עבד, בסך של כ- 1,300,000 ₪ במשך 9 שנים.

הנאשם הסיר את המחדל במלואו בפן האזרחי על ידי תשלום מלוא המס בתוספת הצמדה, ריבית וקנסות.  

במסגרת תסקיר המבחן שנעשה לנאשם, פורטו נסיבות חיים מורכבות ולא קלות. שירות המבחן התרשם מהנאשם כנעדר דפוסים עברייניים מושרשים. ההערכה היא לסיכון נמוך להישנות עבירות דומות מצדו בעתיד. ע"פ התסקיר, גורמי הסיכוי בעניינו של הנאשם עולים על גורמי הסיכון. לפיכך, הומלץ על עונש אשר אינו כולל מאסר מאחורי סורג ובריח.

הנאשם שיתף פעולה באופן מלא עם חוקריו מראשית חקירתו, וכן בביהמ"ש הודה בעבירות שיוחסו לו ובכך חסך זמן שיפוטי יקר. כמו כן, הוא נטל אחריות מלאה על ביצוע העבירות וביטא צער וחרטה על התנהלותו.

ככלל, הליך משפטי של אדם בגיר שהוכח כי עבר עבירה פלילית יסתיים בהרשעה. הימנעות מהרשעה או ביטולה מהווים חריג בשל נסיבות מיוחדות ויוצאות דופן.

בהלכת כתב (ע"פ 2083/96 תמר כתב נ' מדינת ישראל), נקבע כי על מנת להימנע מהרשעה או לבטלה, יש לבחון הצטברותם של שני תנאים עיקריים:

       1.   האם ההרשעה תפגע פגיעה חמורה בעתידו או בשיקומו של הנאשם.

      2.   האם סוג העבירה ונסיבות ביצועה מאפשרים לוותר בנסיבות המקרה על ההרשעה, מבלי לפגוע באופן מהותי בשיקולי ענישה אחרים.

ביהמ"ש קבע, כי במקרה הנדון, נסיבות ביצוע העבירות מלמדות על מידת פגיעה ממשית בערכים המוגנים מביצוען ומבחינת הנסיבות עולה השיטתיות שבביצוע העבירות על פני תקופה ממושכת בת תשע שנים, וכי בבסיס העבירות תכנון ותחכום. אשר על כן, אין לקבל את הבקשה לביטול ההרשעה.

ואולם, באשר לעונשו הקונקרטי של הנאשם בתוך מתחם העונש ההולם, קבע ביהמ"ש כי בנסיבות המקרה ראוי למקמו בתחתית מתחם הענישה. זאת, בין היתר, בשל היעדר עבר פלילי, הסרת המחדל ע"י תשלום מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, חלוף הזמן מאז ביצוע העבירות ובקשת הכופר אשר סורבה.

לאור האמור לעיל, ביהמ"ש גזר על הנאשם עונש אשר הסתיים בעבודות שירות ללא מאסר מאחורי סורג ובריח, וכן קנס מינורי בסך 25,000 ₪.

 

 

גילוי נאות - הנאשם יוצג על ידי משרדנו

לפניות והבהרות נוספות – לחץ כאן

 

 

 

 

‹ חזרה