מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

מצגת: העברה בין-דורית, מדור ההורים לדור הילדים

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  21.03.2022

מצגת בנושא:

העברה בין-דורית
מדור ההורים לדור הילדים
למה לא כדאי בירושה או בצוואה ? 

תכנון פיננסי עתידי, היערכות ותכנון מראש,

ירושה או צוואה או מתנה או נאמנות,
מודלים להעברת עסק/חברה לדור הילדים

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפניכם   מצגת מקיפה  בנושא "העברה בין- דורית"

של עו"ד ורו"ח רמי אריה, שנערכה לכנס סוכני הביטוח

אשר יתקיים ביום 24.3.2022,

הכוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

                                     

העברה בין דורית –צבירת נכסים והון,

חלופות להעברה בין דורית של נכסים והון ושילובים,

שיקולים עיקריים בהעברה בין דורית – שילוב של תכנון פיננסי,

יחסים משפחתיים, יישום משפטי, שיקולי מיסוי,

היערכות ותכנון מראש של העברה בין דורית,

גיבוש העברה בין דורית מוקדמת ולא בדרך של צוואה/ירושה,

דירה בירושה/בצוואה – שיקולי מיסוי,

העברה בין דורית - הסכם מתנה – כדאיות ומיסוי,

נאמנות – שליטת ההורים בהעברה גם אחרי הליכתם לעולמם,

מנגנון נאמנות – היבטי מיסוי,

מודלים להעברת "חברה/עסק פעיל" בין דורות,

הנפקת מניות בבורסה בישראל/בחו"ל ועוד...

 

לצפייה במצגת המלאה – לחץ כאן 

‹ חזרה