מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

ריאיון בתכנית "מגרש פתוח" - ערוץ הספורט

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  08.03.2022

ריאיון לערוץ הספורט

 

היבטי המיסוי של ספורטאים זרים

לעומת מיסוי ספורטאים ישראלים,

מביאים למסקנה כי כדאי לייבא ספורטאים בעיקר מארה"ב,

בעוד שלספורטאים הישראלים כדאי לשחק בחו"ל

ולקבל את ההטבות המס הניתנות בחו"ל.

 

צפו בראיון של עו"ד ורו"ח רמי אריה

מיום 7.3.2022 לתכנית "מגרש פתוח" בערוץ הספורט,

הכולל, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 

העדפה להעסקת ספורטאים זרים על פני ספורטאים ישראלים,

אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארה"ב,

400$ ליום פטור ממס לטובת ספורטאי זר,

ניכוי הוצאות מוכרות בגין לינה ואש"ל לספורטאי זר,

ספורטאי ישראלי אינו יכול לנכות הוצאות,

חיוב במס בשיעור 25% על יתרת ההכנסה החייבת של הספורטאי הזר,

חיוב במס בשיעור של עד 50% לספורטאי ישראלי,

חיוב ספורטאי זר בדמי ביטוח לאומי בשיעור של 3%,

חיוב ספורטאי ישראלי בדמי ביטוח לאומי בשיעור של כ-18%,

אורך תקופת הטבת המס לספורטאים,

סעיף 9(31) לפקודה – פטור ממס בגין מענקים עבור זכיית ספורטאים

באליפות עולם/אליפות אירופה/אולימפיאדה


‹ חזרה