מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

מצגת בנושא: סוגיות מיוחדות בהצהרת הון

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  07.03.2022

מצגת בנושא:

סוגיות מיוחדות בהצהרת הון

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפניכם מצגת מקיפה  בנושא "סוגיות מיוחדות בהצהרת הון"

של עו"ד ורו"ח רמי אריה, מתוך ערב עיון בלשכת רואי חשבון בישראל,

אשר נערך ביום 16.2.2022,

הכוללת, בין היתר, את הנושאים הבאים:

 

מטרת הצהרת ההון – איתור השמטת/העלמת הכנסות, 

מקור הסמכות לדרוש הגשת דין וחשבון על רכוש והתחייבויות,

מועד הגשת הצהרת הון, פטור מהגשת הצהרת הון,

אופן הצגת נכסים והתחייבויות בהצהרת הון,

מקורות, שימושים והוצאות מחייה,

נטל ההוכחה להסבר הפרשי ההון,

ייחוס גידול בהון לשנים פתוחות/סגורות,

התא המשפחתי - מי נכלל בהצהרת ההון ?

הצהרת הון לתא משפחתי מורחב המנהלות משק בית משותף  –"חמולה",

הלוואות/מתנות/סיוע כספי מבני משפחה/חברים כהסבר לגידול בהון,

הכנסות רעיוניות/זקופות – ריבית רעיונית, הכנסה רעיונית מחנ"ז,

חב' משפחתית, תיאות הוצאות פחת,

סנקציות על איחור בהגשה/אי הגשת הצהרת הון ועוד...

לצפייה במצגת המלאה - לחץ כאן

 

‹ חזרה