מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

נטל הוכחה בערעור מס, חיוב הכנסת חב' בביטוח לאומי

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'  |  03.01.2022

חידושים ועדכונים במיסוי

משמעות נטל ההוכחה בערעור מס,
חיוב הכנסות חברה בדמי ביטוח לאומי,
פיצויים מוסכמים בחוזים מסחריים

משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות '

  

1.    משמעותו של נטל ההוכחה בערעור מס

כל פסיקת מס עדכנית מלמדת כי: שקל המופקד בחשבון הבנק שלך חייב בתשלום מס אלא אם ביכולתך להוכיח אחרת !

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז דחה את ערעור המס שהגיש המערער, רואה חשבון במקצועו, על שומת מס שהוצאה לו לפי מיטב השפיטה ועל ההחלטה לפסול את ספריו לנוכח אי יכולתו של המערער להוכיח באופן מדויק וממוסמך את טענותיו בדבר מקורות התקבולים שהתקבלו בחשבון הבנק שלו.

רקע עובדתי: המערער, רו"ח במקצועו ניהל בחשבונו פעילות ענפה במזומנים, כאשר סכומים שהופקדו במזומן בחשבון הבנק שלו לא דווחו כהכנסה לרשויות המס. בנוסף לכך נמצאו מספר הפקדות שהתקבלו ממי שהיו לקוחותיו של המערער ואשר לא דווחו אף הן כהכנסות. 

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

2.  חיוב בדמי ביטוח לאומי עבור הכנסות חברה שמיוחסות לבעל מניות -
חוזר ביטוח לאומי

לאחרונה פורסם חוזר ביטוח לאומי העוסק באופן חיוב דמי ביטוח לאומי עבור יחידים שהם בעלי מניות בתאגידים, ואשר הכנסות התאגיד מיוחסות כהכנסותיהן האישיות לצורך מס הכנסה.

חוזר זה אינו מייצר שינוי בדין הקיים, ומטרתו העיקרית היא הבהרת הוראות הדין ואופן ביצוען.

להלן התייחסותנו לחוזר והוראותיו, בראי הדין הקיים: ביום 29.11.2021 פורסם חוזר המוסד לביטוח לאומי ("המל"ל") מס' 1487 בנושא "הכנסה לפי סעיף 3(ט1) ולפי סעיף 62 לפקודה" ("החוזר"), שנועד להציע הסבר לגבי השלכות לעניין ביטוח לאומי תיקון 235 לפקודת מס הכנסה נוסח חדש] ("הפקודה") שנכנס לתוקפו ב-1.1.2017 .

להמשך קריאה – לחץ כאן

ראו מאמרנו מיום 2.1.2022 - בנושא "רווחי 'חברות ארנק' חייבים בדמי ביטוח לאומי ?"

 

3.    פיצויים מוסכמים בחוזים מסחריים

שני פסקי דין אשר יצאו לאחרונה ממחישים היטב את החשיבות הרבה שיש לסעיף הפיצוי המוסכם בהסכמים מסחריים.

כפי שניתן להיווכח מפסקי דין אלה, נושא הפיצוי המוסכם הוא נושא מהותי שיש לתת עליו את הדעת בכל התקשרות מסחרית, כדי להימנע מהשלכות קשות ומחיובים כספיים גבוהים.

בהקשר זה חשוב להדגיש כי לא אחת צדדים העורכים הסכמים מסחריים וחותמים עליהם כוללים בהסכם הוראות המתייחסות לפיצוים מוסמכים אולם נראה כי בחלק גדול של המקרים לא מושקעת מחשבה מספקת באשר סכומים הכלולים בהסכם ומוגדרים כפיצוי מוסכם וזאת מתוך הנחה לפיה האמור יהיה רלוונטי רק במקרה

להמשך קריאה – לחץ כאן

 

 

(*) רמי אריה עו"ד רו"ח הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'

 

 

‹ חזרה