מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

תכנון מס ליורשים- לקבלת פטור ממס שבח לדירת ירושה

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  08.12.2021

תכנון מס ליורשים - לקבלת פטור ממס שבח לדירה מירושה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שהתקבלה בירושה, תלוי במספר תנאים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין ואינו אוטומטי. לכן, חשוב כבר לדור ההורים לתכנן את אופן הורשת דירת המגורים לדור הילדים, כך שהדירה שתישאר לבסוף – תקבל את הפטור המלא ממס שבח, גם אם ליורשים דירות מגורים נוספות.

ככל שלא יהיה תכנון נכון לקבלת הפטור ממס שבח לדירת מגורים שהתקבלה בירושה, אזי תיווצר תאונת מס, ממש כפי שנקבע לאחרונה בהחלטת מיסוי שניתנה על ידי רשות המסים. לפיה: רק יורש שהוא "תושב ישראל" זכאי לפטור ממס שבח בגין דירת מגורים מזכה המצויה בישראל, בכפוף לתנאים שנקבעו בסעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין.

לכן, כאשר מדובר ביורש שהוא "תושב חוץ" עליו להמציא אישור ממדינת התושבות כי אין בבעלותו זכויות בדירת מגורים במדינת התושבות.

ביום 6.12.2021 פרסמה רשות המסים החלטת מיסוי (שלא בהסכם) מס' 7701/21 בנושא שימוש בפטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין – מוכר שהוא יורש תושב חוץ,   אשר עסקה בזכאות של תושב חוץ לפטור ממס לפי סעיף 59ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין.

מדובר ב תושב חוץ אשר מכר את חלקו בדירת מגורים שירש מאביו אשר היה תושב ישראל במועד פטירתו. על פניו, אילו היה המוריש עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, הוא היה זכאי לפטור ממס בשל המכירה.

המוכר/היורש ביקש לקבל את הפטור ממס שבח לפי סעיף 49 ב(5) לחוק לגבי מכירת הדירה שירש מאביו.

במסגרת החלטת המיסוי נקבע, בין היתר, כי תושב חוץ אינו זכאי לפטור ממס שבח במקרה זה, היות ולפי סעיף  49ב(5) לחוק, ההתייחסות הינה ל- "מוכר" אשר הינו בהתאם לסעיף  49א(א) לחוק "תושב ישראל" או "תושב חוץ" שאין בבעלותו דירת מגורים במדינת התושבות.

כלומר, רק תושב חוץ שהמציא אישור שאין לו דירת מגורים במדינת התושבות, זכאי לפטור מוריש.

כך עולה, כי ככל שדור ההורים היה מתכנן מראש את אופן הורשת נכסי הנדל"ן שלו ובכללם את הורשת דירת מגורים, אפילו אם יש להורים דירות נוספות מושכרות, ובתאום עם היורש, ייתכן והיורש היה נהנה מהפטור ממס שבח. יש פתרונות אשר חשוב ליישמם מוקדם, לפני הפטירה.

 

אנו מפנים לסדרת המאמרים שפרסמנו בנושא העברה בין דורית
מדור ההורים לדור הילדים

לקריאת חלק א' - המאמר הראשון –  לחץ כאן

לקריאת חלק ב' - המאמר השני –  לחץ כאן

לקריאת חלק ג' - המאמר השלישי –  לחץ כאן

 

‹ חזרה