מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

לראות, לשמוע וללמוד

הרצאה בנושא: זכויות וחובות בעת ביקורת בעסק

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  15.08.2021

 

לראות, לשמוע, ללמוד

 

הרצאה חובה לכל בעל עסק

להתמודדות עם ביקורת מס הכנסה ומע"מ

בנושא: זכויות וחובות בעת ביקורת בעסק

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ראו הרצאה מוקלטת באורך מלא בנושא "זכויות וחובות בעת ביקורת בעסק", אשר הועברה ע"י עו"ד ורו"ח רמי אריה בתאריך 29.7.2021 ביום עיון של חברת "חשבים" בסוגית פסילת ספרים, הכוללת בין היתר את הסוגיות הבאות:

 

הסמכויות של מבקרי מס הכנסה ומע"מ,

החובה לנהל ספרי חשבונות, הגדרת פנקסים קבילים,

הזכות לקבל הקלות בניהול פנקסי חשבונות,
סמכויות פקיד השומה בביקורת,

זכויות הנישום בעת ביקורת בעסק,

תפיסת מחשבים וקבצים של העסק,

ביקורת בבית של בעל העסק,

ביקורת ספירות מלאי, הסנקציות על ספרים בלתי קבילים,

ההתמודדות בשימוע, עיון מחדש, ערר וערעור על פסילת ספרים ועוד...

 

 

 

לצפייה במצגת המונפשת–  לחץ כאן

 

 

 

  

 

 

 

‹ חזרה