מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

הליכי השגה, ערר וערעור בענייני קורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  10.11.2021

הליכי השגה, ערר וערעור בענייני קורונה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

נוכח פרסום החלטות רבות של ועדות הערר לאחרונה, צפויות הגשות רבות של ערעורים. יש לשים לב כי המועדים להגשת השגה, ערר וערעורים על החלטות ופסקי דין בעניין מענקי קורונה מוגבלים במועדים הקבועים בחוק ובתקנות, כפי שיפורטו במאמרנו זה.

כפי שציינו במאמרנו מיום 3.11.2021 בנושא התמודדות עם הטענות העיקריות לדחיית מענקי הקורונה ,  בעלי עסקים רבים קיבלו מרשות המסים הודעות על דחייה מלאה או חלקית, של בקשותיהם לקבלת מענקי הקורונה, או בדרישה להשיב את כספי מענקי הקורונה שכבר ניתנו.

אולם, אין מדובר בסוף פסוק. ניתן להגיש השגה, ערר וערעור, בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020, ובהתאם לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, תש"ס – 2000, כדלקמן:

1.       הגשת השגה על החלטת רשות המסים:

עוסק אשר נפגע מהחלטת רשות המסים, הדוחה את בקשתו לקבלת המענק באופן חלקי או מלא, רשאי להגיש השגה על החלטת המנהל, לפי סעיף 20(א) לחוק קובע, בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה. ההחלטה בהשגה צריכה להיות מנומקת ותינתן בכתב בתוך 120 ימים.

2.       הגשת ערר לוועדת ערר לענייני קורונה:

על ההחלטה בהשגה שניתנה ע"י רשות המסים, ניתן לערור לפי סעיף 20(ב) לחוק, בפני ועדת ערר לענייני קורונה, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לעורר ההחלטה בהשגה.

ועדת הערר מוסמכת לאשר את ההחלטה בהשגה, לבטלה ולקבל החלטה אחרת במקומה או להחזיר את העניין עם הוראות למנהל.

סעיף 26 לחוק קובע, כי גם על החלטה בהשגה שניתנה לפי החלטת הממשלה מס' 5015, ניתן לערור לפני ועדת ערר.

3.       הגשת ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים:

על החלטה סופית של ועדת הערר לענייני קורונה, ניתן להגיש ערעור מינהלי לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית המשפט לעניינים מנהליים לפי סעיף 21(ה)(3) לחוק.

הערעור המינהלי יוגש בתוך 45 ימים, בהתאם לסעיף 23(ב) לתקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א – 2000.

4.       הגשת ערעור לבית המשפט העליון:

על פסק דין של בית המשפט לענייניים מנהליים ניתן לערער לבית המשפט העליון לפי סעיף 12(א) לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, תש"ס - 2000, אם ניתנה לכך רשות מאת שופט ביהמ"ש העליון.

בהתאם להוראות סעיף 33 לתקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים, המועד להגשת בקשת רשות ערעור על פסק הדין ניתן להגיש בתוך 30 ימים. אושרה בקשת רשות לערעור, יוגש הערעור בתוך 30 ימים.

 

אנו ממליצים לבעלי העסקים אשר נפגעו מהחלטת רשות המסים, שדחתה את בקשתיהם לקבלת הסיוע, או שנתבקשו להחזיר את המענקים שקיבלו, או לבעלי העסקים אשר מעוניינים להגיש ערר או ערעור כאמור לעיל, להתייעץ ולהיעזר עימנו, כעורכי דין ורואי חשבון אשר להם הניסיון והידע המקצועי בהתדיינויות מסוג זה, כדי שתוגש השגה, ערר או ערעור מנומקים, הכוללים את כל הטענות והאסמכתאות הרלבנטיות לצורך הצלחתם.

 

 

‹ חזרה