מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

היכונו להעלאת מס רכישה על דירת מגורים נוספת

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  04.10.2021

היכונו להעלאת מס רכישה על דירת מגורים נוספת

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

ככל שאתם מעוניינים ברכישת דירת מגורים ויש לכם דירה נוספת, או אתם רוצים להחליף דירה ויש לכם כבר דירה קודמת, כדאי להזדרז ולמהר ברכישת הדירה, לפני שמס הרכישה יעלה משמעותית, ותקופת הזמן לממכר הדירה הקודמת תקוצר למחצית, כפי הכוונה לתיקון תקנות מס רכישה כפי שהוכרז על ידי שר האוצר ואנשי רשות המיסים.

ככל שיש לכם דירות שבהם המצב הרישומי של הזכויות אינו תואם, את המצב בפועל שהוסכם בין הזכאים לדירה, ואפילו בהעברת דירות במתנה לבני משפחה – הגידול הצפוי במס רכישה, צפוי להיות משמעותי בהחלט, גם לאחר ההנחה במס רכישה הניתנת בהעברה במתנה לקרוב משפחה, כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין. כל זאת, אם פעולות ההסדר של הדירות לא ייעשו מיידית לפני השינוי הצפוי בחוק.

הדברים נכונים, עקב המטרה של משרד האוצר והממשלה בכלל, להגדיל את היצע הדירות בשוק הישראלי ולהוריד את מחירי הדיור, בתקופה הקרובה הוכרז כבר על הכוונה הצפויה להעלות את מס הרכישה. משקיעים אשר ירכשו דירת מגורים נוספת שאינה דירתם היחידה, יחויבו לשלם סכומים גבוהים יותר משמעותית לרשות המיסים בעת רכישת הדירה, לעומת המצב הנוכחי היום.

במאמרנו מיום 30.7.2020 בנושא הפחתת מדרגות מס רכישה למשקיעים בדירות מגורים, התייחסנו לתיקון לחוק שנכנס לתוקפו בחודש יולי 2020, לפיו מדרגות מס הרכישה הופחתו בצורה ניכרת, דבר אשר הביא להקלה משמעותית ברכישת דירות למגורים ע"י משקיעים או בשחלוף דירות מגורים למשפרי דירות.

לאור התיקון הנ"ל, בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ג)(1) לחוק, משקיע הרוכש בשנת 2021 דירת מגורים שאינה דירת מגורים יחידה, מחויב במס רכישה לפי המדרגות שלהלן :

      1.       על חלק השווי שעד 1,294,770 ₪ – 5%.

      2.       על חלק השווי העולה על 1,294,770 ₪ ועד 3,884,295 ₪ – 6%.

      3.       על חלק השווי העולה על 3,884,295 ₪ ועד 5,348,565 ₪ – 7%.

      4.       על חלק השווי העולה על 5,348,565 ₪ ועד 17,828,555 ₪ – 8%.

      5.       על חלק השווי העולה על 17,828,555 ₪ – 10%.

ביום 12.9.2021, פרסם הכלכלן הראשי במשרד האוצר את סקירת ענף הנדל"ן למגורים לחודש יוני 2021, לפיו הסיבה לעליית מחירי הדיור בישראל נובע מגידול חד בעסקאות נדל"ן אשר ביצעו משקיעים.

כך, מאז הורדת מס הרכישה בסוף חודש יולי 2020, נרכשו כ-24,000 דירות ע"י משקיעים במשך שנה אחת. כאשר בחודש יוני 2021 הייתה עלייה חדה של כ- 126% בהיקף הרכישות בהשוואה לחודש יוני 2020.

בהתאם לפרסום עיתון כלכליסט מיום 26.9.2021, שר האוצר אביגדור ליברמן, שוקל מספר אפשרויות לצורך הורדת מחירי הדיור או לפחות מיתון קצב עליית המחירים, בין היתר באמצעות העלאת מס הרכישה לרוכש דירה שאינה דירתו היחידה.

יובהר כי העלאת מס הרכישה הצפויה אינה רלוונטית לרוכש דירת מגורים שזו דירתו היחידה ואין לו דירה אחרת. אלא לרוכשי דירת מגורים נוספת, אשר עבורם יהווה השינוי הכבדה משמעותית בהשוואה לחבות המס אשר חלה עליהם כיום. משקיעים - כדאי להזדרז ולרכוש דירות לפני העלאת מס הרכישה. כך גם למתכוונים להעביר דירות במתנה לקרובי משפחה שיש להם כבר דירה קיימת. כדאי לקבל ייעוץ דחוף בנושא. כל יום עלול להיות קובע.

 

 

 

‹ חזרה