מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון
true

קטגוריות

ייעוץ ראשוני חינם לנפגעים מפעולות מלחמה/איבה

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  14.05.2021

ייעוץ ראשוני ללא תשלום לנפגעים מנזקי פעולות מלחמה או איבה

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

לפי חוק מס רכוש וקרן הפיצויים, זכאים כל נפגעי פעולות המלחמה ואיבה לפיצוי מהמדינה במלוא הנזק הישיר שנגרם להם, לרבות נזק מתמשך עתידי ככל שיש כזה, וביישובים המוגדרים כיישובי ספר – זכאים עסקים וחברות גם לפיצוי עקיף בגין אובדן רווחים עקב סגירת העסק, למרות שלא נפגעו באופן ישיר. למשרדנו ניסיון רב בהגשת תביעות לפיצויים עוד מימי מלחמת לבנון השנייה ואח"כ בעוטף עזה ואנו עומדים לרשות הניזוקים לייעוץ ראשוני ללא תשלום בדוא"ל .

ביום 11.5.2021 פרסמה רשות המסים מדריך מעודכן אשר נועד לסייע לאזרחים במקרים בהם רכושם נפגע בפעולות מלחמה או איבה. המדריך כולל הסברים מי זכאי לפיצויים וכיצד יש לפעול על מנת למצות את הזכויות.

בעת פגיעה בעקבות מלחמה, בסמוך לזמן האירוע, מגיעים אנשי קרן הפיצויים (מס רכוש) ברשות המסים, לאזור אשר נפגע, יחד עם שמאים ומהנדסים. הצוותים עוברים בין הדירות, העסקים או המשרדים שנפגעו, מסבירים למי שנפגע מהן זכויותיו ומנחים כיצד להגיש תביעה .

חשוב לשים לב שלא מפנים ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ זר שנמצא בבית המגורים או בעסק, ללא תיאום מוקדם עם שמאי מטעם קרן הפיצויים. כמו כן, אין לתקן ללא בדיקת שמאי .

בעת פגיעה בעקבות פעילות איבה או פיגוע, בין היתר, נזק מזריקת אבנים, ירי מנשק קל, בקבוק תבערה, אם אנשי קרן הפיצויים לא מגיעים לשטח, על הנפגעים להגיע לאחד ממשרדי מיסוי מקרקעין ומס הכנסה, עם אישור משטרה המאשר כי הנזק שנגרם לרכוש הוא בגלל פעולות איבה או פיגוע .

המדריך מתייחס לסוגי נזקים שונים, בין היתר כמפורט להלן:

1.    בנזקי מבנה, עובדי קרן הפיצויים יחד עם אנשי מקצוע, יבקרו במקום ויערכו שמאות, חישוב הערך או השווי של המבנה . השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים, כדי לשקם ולתקן את הנזק בעזרת בעלי מקצוע, על פי בחירתכם .

הנפגעים יכולים לבחור בין שיקום באופן עצמאי, לבין שיקום באמצעות חברות משקמות הפועלות מטעם קרן הפיצויים .

2.    בנזקים לחפצי בית בדירות מגורים, הפיצויים משולמים בהתאם לתקנות, לפי מחירון של סוגי "חפצי בית" וגודל המשפחה עד לתקרות. בכל מקרה, אין זכאות לפיצויים עבור כסף מזומן, צ'קים, תכשיטים, עתיקות וחפצי אומנות שנפגעו באירוע .

3.    בנזקים לכלי רכב, בעלי כלי הרכב יפנו לעובדי קרן הפיצויים במקום, כדי שיעריכו את הנזק. יופנו מידית לתיקון הנזק, בכל מוסך שיבחרו, בתנאי שהשמאי מטעם קרן הפיצויים יאשר את התיקון לפני ביצועו .

4.   בנזקים לציוד בעסק, הפיצויים הם ע"פ חוק, בהתאם לשווי השוק של הציוד לפני הפגיעה. בעל העסק יצטרך להוכיח כי התכולה אשר נפגעה שייכת לו.

5.   בנזקים למלאי בעסק, הפיצויים יהיו בהתאם לשווי עלות המלאי אשר נפגע (ללא מע"מ), לאחר הוכחת שייכות המלאי לעסק .

הודעה על נזק - יש להגיש בתוך שבועיים מיום קרות הנזק . תביעה לפיצויים - יש להגיש בתוך שלושה חודשים מיום קרות הנזק. ניתן להגיש תביעה מקוונת ל-"נזק ישירבאמצעות האינטרנט.

למשרדנו ניסיון רב בהגשת תביעות לפיצוי בגין נזקי מלחמה ואיבה, החל ממלחמת לבנון השנייה בשנת 2006 ואח"כ בעוטף עזה. אנו עומדים לרשות הנפגעים בנזק ישיר או בנזק עקיף, לייעוץ ראשוני ללא תשלום ו/או להגשת התביעות למנהל מס רכוש וקרן הפיצויים, לפניות – נא לחצו כאן.

 

 

 

 

 

‹ חזרה