מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון
true

קטגוריות

מענק קורונה לפי ההכנסה הגבוהה בשנים 2018 או 2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  06.05.2021

"מענק קורונה" לפי ההכנסה הגבוהה בשנים 2018 או 2019

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

מענק קורונה לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בגין התקופות למענק עד ליום 30.6.2021, יחושבו לפי ההכנסה הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019, ולא רק בהשוואה לשנת 2019 בלבד.

כך לפי תיקון לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה חדש) (הוראת שעה), התש"ף - 2020, אשר פורסם ביום 18.3.2021. רשות המיסים הודיעה כי יישום התיקון לחוק יחל ביום 18.4.2021, ממועד זה, יוכלו הזכאים להגיש תביעות למענק בהתאם לתקופת הבסיס המקבילה בשנת 2018 או בשנת 2019 - כגבוה ביניהם, כדלהלן:

·    אם הוגשו הדוחות השנתיים לשנת 2018 ולשנת 2019 , והוגשה בקשה למענק אשר עמדה בתנאי הזכאות - מערכת המענקים של רשות המסים תערוך השוואה לשנים 2018 ו-2019 ותיתן השלמה (ככל שקיימת) למענק הגבוה יותר באופן אוטומטי. את הכסף יוכלו הזכאים לראות בחשבון הבנק שלהם לאחר כשני ימי עסקים.  

·   אם הוגש הדוח השנתי לשנת 2019 ללא עמידה בתנאי הזכאות בהתאם לחקיקה המקורית טרם התיקון - תתאפשר מעתה הגשת בקשה למענק באזור האישי של רשות המסים, אשר ישולם עפ"י הדוח השנתי ל- 2018 ככל שקיימת עמידה בתנאי הזכאות בשנה זו.

·   אם הוגש הדוח השנתי לשנת 2018 בלבד , תתאפשר מעתה הגשת בקשה למענק באזור האישי של רשות המסים שיחושב על פי דו"ח 2018 ככול שקיימת עמידה בתנאי הזכאות.

נזכיר כי  מועד הגשת הבקשות למענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה לחודשים ינואר פברואר 2021 הוארך ב-30 ימים נוספים עד 15.7.2021, וזאת על מנת לאפשר לזכאים לממש את זכאותם המרבית .

 

 

 

 

‹ חזרה