îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

קטגוריות

לראות ולשמוע - קבלני ביצוע זכאים למענק קורונה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח  |  21.01.2021

לראות לשמוע, ללמוד  


הרצאה קצרה מוקלטת בנושא:

קבלני ביצוע זכאים למענק הוצאות קבועות בגין הקורונה

רמי אריה, עו"ד ורו"ח 

צפו בהקלטת קטע ממוקד וקצר בנושא זכאות קבלני ביצוע לקבלת מענק הוצאות קבועות בגין הקורונה - מתוך הרצאתו המוקלטת של עו"ד ורו"ח רמי אריה אשר נערכה בכנס סוף שנת המס 2020 של לשכת רואי החשבון.


‹ חזרה