מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון. דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות
true

קטגוריות

הזמנה לקבלת הצעות למיזוג משרדי רואי חשבון

רמי אריה, עו"ד ורו"ח  |  20.12.2020

הזמנה לקבלת הצעות למיזוג משרדי רואי חשבון

רמי אריה, עו"ד ורו"חמשרד רואי חשבון הכולל שני שותפים רואי חשבון


מעוניין במיזוג עם משרד רואי חשבון נוסף


כדי ליצור יתרונות לגודל וחלוקת תפקידים במשרד


המשרד ממוקם כיום בחולון ומועסקים בו ארבעה עובדים (יועץ מס ומנהלי חשבונות)


המשרד פועל משנת 2014 , מחזור שנתי בסך כ- 1.5 מיליון ₪.


רואי חשבון המעוניינים במיזוג ,


מוזמנים לפנות באמצעות עו"ד ורו"ח רמי אריה   
rami@ralc.co.il


המידע יועבר רק למשרד המבקש – סודיות מובטחת.

‹ חזרה