מיסים ועסקים בע"מ. רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון
true

קטגוריות

פיתוח תוכנה ומתן שירותי ענן זכאים להטבות מס

רמי אריה, עו"ד רו"ח  |  02.09.2020

פיתוח תוכנה ומתן שירותי ענן זכאים להטבות

לפי חוק עידוד השקעות הון

 

רמי אריה, עו"ד רו"ח

 

פיתוח תוכנה ומתן שירותי ענן, לצורך מתן זכות שימוש בהם ללקוחות, ייחשב כמפעל תעשייתי לעניין חוק עידוד השקעות הון, ויזכה את החברה המפתחת בהטבות המס לפי החוק.

כך לפי החלטת מיסוי מס' 4668/20 אשר פורסמה ביום 25.8.2020, בנושא הכרה במפעל טכנולוגי מועדף העוסק במתן שירותי ענן – החלטת מיסוי בהסכם.

החלטת המיסוי עוסקת בחברה תושבת ישראל העוסקת בפיתוח תוכנה ובמתן שירותי ענן. במסגרת השירות, החברה מספקת ללקוחותיה פלטפורמת מחשוב ענן כשירות על גבי תשתיות טכנולוגיות, עצמאיות ובלעדיות שהן פרי פיתוחה של החברה ובבעלותה.

כמו כן, החברה עוסקת בפיתוח תוכנה אשר מהווה את ליבת פלטפורמת מחשוב הענן ובאמצעותה החברה מספקת את שירותי הענן על גבי חוות שרתים אשר בבעלותה.

החברה מספקת ללקוחותיה, באמצעות התוכנה, שרותי אחסון, גיבוי, ניטור של תקינות המערכות, אירועי אבטחת מידע, ניהול יעיל, פורטל משמשים ועוד. שירותים אלה ניתנים באמצעות התוכנה אותה מפתחת החברה, ואשר הקניין הרוחני (ה- IP ) נמצאים בבעלותה המלאה של החברה.

הכנסות החברה נובעות ממתן זכות שימוש ללקוחותיה בפלטפורמת מחשוב ענן. זכות השימוש משלבת בין התוכנות ובין שירותי הענן. כלל לקוחות החברה רוכשים את זכות השימוש בתוכנות ואת שירותי הענן הנלווים לזכות זו.

פרטי הבקשה:

1.    לאשר כי מפעל החברה הינו "מפעל טכנולוגי מועדף", בהתאם לסעיף 51כד לחוק עידוד השקעות הון.

2.  לאשר כי הכנסות החברה ממתן שירותי מחשוב ענן מהוות "הכנסה טכנולוגית מועדפת".

במסגרת החלטת המיסוי נקבע, כי מפעל החברה יחשב כ-"מפעל טכנולוגי מועדף" בכפוף להתקיימות כל התנאים הקבועים בסעיף 51כד לחוק. בדיקת התנאים תבוצע על כלל פעילות החברה.

כמו כן, נקבע כי הכנסות החברה ממתן זכות שימוש בפלטפורמת מחשוב ענן תיחשב "הכנסה טכנולוגית", רק בגין לקוחותיה הרוכשים את זכות השימוש בתוכנות.

ואולם, נקבע כי הכנסות מלקוחות אשר יבקשו לרכוש את שירותי הענן ללא רכישת זכות שימוש בתוכנה, לא ייחשבו כ- "הכנסה טכנולוגית". הכנסות אלה יחויבו במס חברות בשיעור הקבוע בסעיף 126 לפקודה, ולא יזכו להטבות מס הקבועות בחוק.

במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

 

‹ חזרה