îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

מדורים מקצועיים

פיצויי מס רכוש ונזקי מלחמה

אושרה ארכה להגשת תביעות פיצוים בגין "צוק איתן"

רמי אריה, עו"ד ורו"ח  |  25.11.2014

אושרה ארכה להגשת תביעות פיצוים בגין "צוק איתן"

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

מנהל רשות המיסים, עו"ד ורו"ח משה אשר, אישר היום, ארכה להגשת תביעות בגין נזקי מבצע צוק איתן, עד ליום 15.1.2015.

אנו מברכים על הארכה שניתנה בעקבות פניית לשכת עורכי הדין בנושא זה, למנהל רשות המיסים. פניית פורום המיסים של הלשכה בראשות עו"ד זיו שרון ועו"ד מאיר לינזן, יחד עם עו"ד ורו"ח רמי אריה, באה לאור העובדה כי המועד האחרון אשר נקבע בתקנות להגשת התביעות היה עד ליום 10.12.2014, וניזוקים רבים פנו, בבקשה לקבלת ארכה להגשת התביעות לאור קוצר הזמן.

מסתבר, כי מאז חודש אוגוסט, עת פורסמו התקנות המסדירות את תשלום הפיצויים ועד עתה הוגשו כ-17,500 תביעות. למרות הכמות הגדולה של התביעות שכבר התקבלו במשרדי קרן הפיצויים, החליט מנהל הרשות להורות על מתן ארכה.

רשות המסים הקימה ברמת גן מוקד מיוחד הנותן מענה מקצועי ויעיל לטיפול בתביעות. כאמור, עד כה הוגשו 17,500 תביעות ומדי יום מתקבלות מאות רבות של תביעות שנבדקות ומטופלות. הטיפול בכ-9,300 תביעות כבר הושלם ושולמו פיצויים.

בנוסף, קרן הפיצויים העבירה מקדמות לאחר הגשת תביעה לכ-1,600 בעלי עסקים שהגישו תביעתם כדין והן בשלבי בדיקה ובחינה שונים, כגון: צורך בהמצאת אישורים ואסמכתאות נוספים. יתר התביעות שעדיין מצויות בטיפול הינן תביעות חדשות מהשבועות האחרונים.

יתרה מזאת, כזכור, בשל הימשכות הלחימה במבצע 'צוק איתן' הוחלט לראשונה לאפשר לבעלי עסקים שניזוקו לקבל חלק מכספי הפיצויים כמקדמה עוד טרם הגשת תביעה, באמצעות הגשת בקשה למקדמה בהליך מהיר ופשוט. הטיפול בכל הבקשות למקדמות שהוגשו, כ-3,000 במספר, הושלם והכספים הועברו לניזוקים.

 

למשרדנו ניסיון רב בהגשת תביעות לפיצוי בגין נזקי מלחמה ואיבה בכל הארץ,

לסיוע וייעוץ בעניין הזכאות לתביעת פיצויים בגין מבצע "צוק איתן "- לחץ/י כאן .

 

 

 

‹ חזרה