îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

מדורים מקצועיים

פיצויי מס רכוש ונזקי מלחמה

מדריך ראשוני לתקנות שאושרו לפיצוי עסקים עקב "צוק איתן"

רמי אריה, עו"ד ורו"ח  |  05.08.2014

מדריך ראשוני לתקנות שאושרו לפיצוי עסקים עקב  "צוק איתן"

רמי אריה, עו"ד ורו"ח

 

ביום 3.8.2014 אישרה ועדת הכספים של הכנסת, את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים, לפיצוי בעלי עסקים שנפגעו כלכלית עקב המצב הביטחוני במהלך מבצע צוק איתן.

  • מטרת התקנות   פיצוי  עסקים מאזור הדרום, שנפגעו בשל המצב הביטחוני החל מיום ה- 8.7.2014 ועד ל- 31.8.2014, או לחילופין, עד למועד סיום מבצע צוק איתן, לפי המוקדם מביניהם.
  • למי מגיע פיצוי -  הפיצוי יגיע לבעלי עסקים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, על פי המפה שפורסמה על ידי פיקוד העורף, ובהתאם לקבוע בתקנות.
  • מתי ניתן להגיש תביעות לפיצויים?  -  התקנות יפורסמו ברשומות בימים הקרובים אך תביעות ניתן יהיה להגיש רק מתחילת חודש ספטמבר ואילך, לא לפני שחודש אוגוסט יסתיים ויוגש דוח המע"מ בגינו.   
  • תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים - תשלום משכורת לעובדים שנעדרו עקב המצב הביטחוני.

מהם מסלולי הפיצוי שנקבעו? -  נקבעו ארבעה מסלולי פיצוי חלופיים, כשהראשון- המסלול האדום, רלוונטי אך ורק לבעלי עסקים בטווח 0-7 ק"מ, והשלושה הנוספים רלוונטיים לכל העסקים בטווח של 0-40 ק"מ מהרצועה, ניתנו גם פתרונות ספציפיים עבור סקטורים ייחודים.(מפעילי אולמות אירועים, מלונאים, חקלאים).

מסלול אדום  יחול לגבי בעלי עסקים בתחום יישובי ספר (מושבים וקיבוצים בטווח של 40 ק"מ מרצועת עזה) ו/או בעלי עסקים שבטווח 0-7 ק"מ מגבול רצועת עזה. אלו יוכלו לבחור להגיש את תביעותיהם בשיטת חישוב הנזק הספציפי שנגרם להם. ולא דווקא לפי הנוסחאות הכלליות שבמסלולים הירוקים.  

לפי הודעת מנהל רשות המסים, עסקים אלה, הנמצאים בטווח של עד 7 ק"מ, אשר יתבעו לפי התקנות העיקריות,(1973), לא יצטרכו לעמוד בתנאי של השבתת פעילות של 24 שעות בתעשייה, ושל שבוע ימים בענפי המסחר והשירותים.

לבחירת העסקים הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה, נקבעו שלושה "מסלולים ירוקים" :

  1. מסלול שכר -  מעסיק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששולם לעובדים שלא הגיעו לעבודתם בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

·         הפיצוי יינתן עבור עובד שנעדר ממקום עבודתו, מפני שהשגיח על ילדיו הקטנים, מתחת לגיל 14, עקב סגירת מוסדות חינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף או להנחיות ראש הרשות המקומית. ( הפיצוי יינתן רק לאחד מן ההורים).

בגין כל העובדים בטווח 0-7 ק"מ מהרצועה, שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני.

·         הפיצוי יהיה בגובה 132.5% משכר הבסיס של העובד.  פיצוי זה יינתן גם בעבור אדם עם מוגבלות, שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו, משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.

  1. מסלול מחזורים   בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת החזר, בגין ירידה במחזור העסקי, בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ (חד חודשי או דו חודשי). הנוסחה תכלול השוואת המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח כאמור, לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

·           סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 3 מיליון ₪. עם זאת, במידה שתימשך הלחימה לאחר ה- 15.8.2014, תעלה תקרת הפיצוי ל- 4 מיליון ₪.

  1. מסלול הוצאות   בעל העסק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת פיצוי בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלוונטית, בשל המצב הביטחוני בדרום.

·     סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 3 מיליון ₪. עם זאת, במידה שתימשך הלחימה לאחר ה- 15.8.2014, תעלה תקרת הפיצוי ל- 4 מיליון ₪.

בעלי עסקים חדשים, שהחלו את פעילותם עד 1.7.14, יוכלו לבחור בהגשת תביעה בין מסלול שכר לבין מסלול מחזורים המותאם להם.

הפתרונות שניתנו לגבי סקטורים ייחודים (מפעילי אולמות אירועים, מלונאים, חקלאים):

  1. פיצויים למפעילי אולמות אירועים/מלונאים   על מנת לתת מענה לביטול הזמנות ואי ביצוע הזמנות חדשות, הוחלט, כי הם יהיו זכאים הם לתבוע פיצוי בשל נזק עקיף , גם בגין התקופה הכוללת את חודש ספטמבר ואוקטובר, לבחירתם, במידה ויוכיחו ביטול וצמצום הזמנות כפי שמפורט בתקנות.
  2. פיצויים לחקלאים  בשל ייחודיות הענף, הוסכם על פיצוי המביא לידי ביטוי אתהמאפיינים הייחודיים של הענף, כך שחישוב הפיצוי ייעשה על בסיס נוסחה המשלבת את מחזורי העוסקים יחד עם מקדמי הפיצויים המאפיינים את הנזק שנגרם בכל אחד מטווחי האזורים: 0-7 ק"מ מהרצועה, 7-20 ק"מ , 20-40 ק"מ.
  3. פיצויים לענף התיירות -  מונתה תת ועדה שתמליץ על קביעת מסלול פיצוי מיוחד לעוסקים בענף התיירות. משרדנו מייצג את התאחדות סוכני הנסיעות ויועצי התיירות בעניין זה.

מקדמות דחופות - רשות המיסים הבטיחה כי תפעל באופן מידי למתן מקדמות בסך של עד 80% מגובה הפיצוי שניתן לאותו עוסק במבצע 'עמוד ענן', כחלק מסיוע בבעיה התזרימית שנוצרה לעסקים וזאת, עד להגשת התביעה ואישורה.

 אלא, שמדובר בפיצוי בהיקף המכסה 6 ימים בלבד מתוך 30 הימים של מבצע צוק איתן עד עתה (20%) שלא יועיל הרבה לעוסקים. יתרת הפיצוי תשולם להם לא לפני חודש דצמבר 2014 או בתחילת שנת 2015.

נזכיר כי  התקנות ייכנסו לתוקף רק לאחר פרסומן ברשומות.

משרדנו עומד לרשותכם בייעוץ והכוונה בנושא.    טל':   073-2181818

 
שימו לב, כי למרות שנראה כי הנוסחאות לפיצוי הן טכניות, מסתבר כי בפרשנות משפטית נכונה שלהם, ניתן להרחיב ולהגדיל את הפיצוי באופן משמעותי. לכן, בטרם הגשת התביעה לפיצוי כדאי לקבל ייעוץ בדבר האפשרויות להרחבת היקף התביעה לפיצוי על בסיס הפסיקה שניתנה לעניין זה בועדות הערר של מס רכוש וקרן הפיצויים ובבתי המשפט.

 

 

 

 

 

‹ חזרה