îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

מדורים מקצועיים

טבלאות מידע

מס הכנסה

רשימת מוסדות ציבור המאושרים לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

17.03.2008

לשימושכם בקובץ למטה
רשימת מוסדות ציבור המוכרים לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה,

ממויינת על פי מספר תיק עמותה (מלכ"ר), שנמסרה לנו באדיבותו של גדעון חילי, רו"ח.

מערכת מיסים ועסקים

‹ חזרה