îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

מדורים מקצועיים

טבלאות מידע

מס הכנסה

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס 160) - מדרגות המס החדשות

24.12.2007

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 160 והוראת שעה), התשס"ח-2007

מערכת מיסים ועסקים

ביום 18.12.2007 התקבל בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון מס 160 לפקודת מס הכנסה שעיקרו הפחתת מדרגות המס בגין הכנסה חייבת מיגיעה אישית ולגבי הכנסה חייבת של יחיד שמלאו לו 60 שנים.

מצ"ב טבלה מרכזת של מדרגות המס החדשות עד לשנת 2010:

מדרגת המס החודשית*

2007

2008*

2009*

2010*

עד 4,170 ש"ח

10%

10%

10%

10%

מ-4,171 ל-7,420 ש"ח

21%

16%

15%

14%

מ-7,421 ל- 11,140 ש"ח

29%

26%

23%

21%

מ-11,141 עד 16,000 ש"ח

35%

33%

30%

28%

מ-16,001 עד 34,450 ש"ח

36%

35%

34%

32%

מעל 34,451 ש"ח

48%

47%

46%

44%

*מדרגות המס שהובאו הינם מדרגות הבסיס בפקודה יש לתאמם מידי שנה בהפרש מדד המחירים לצרכן מינואר 2004 לשנת המס הרלוונטית.

‹ חזרה