îéñéí åòñ÷éí áò"î. øîé àøéä, òåøê ãéï åøåàä çùáåï
true

מדורים מקצועיים

טבלאות מידע

מס הכנסה

טבלת קבוצות מחיר לרכב על פי תקנות התעבורה

11.02.2008

טבלת קבוצות מחיר לרכב על פי תקנות התעבורה

(לחץ על הכותרת למעבר לקישור- תקנות התעבורה)

השווי לכל חודש של השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד, בהתאם לתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) תשמ"ז-1987, יהיה כנקוב בתוספת הראשונה לתקנות התעבורה תשכ"א–1961קבוצה

אומדן קבוצות המחיר

בשנת 2008

ממחיר בש"ח

עד מחיר בש"ח

1

92,000

2

92,001

111,000

3

111,001

130,000

4

130,001

147,000

5

147,001

191,000

6

191,001

273,000

7

273,001

ומעלה

="===============================================

קבוצה

קבוצות המחיר שבתוקף

בשנת 2007

ממחיר בש"ח

עד מחיר בש"ח

1

87,000

2

87,001

114,000

3

114,001

133,000

4

133,001

151,000

5

151,001

196,000

6

196,001

280,000

7

280,001

ומעלה

קבוצה

קבוצות המחיר שבתוקף

מיום 1.5.2006 ועד 31.12.2006

ממחיר בש"ח

עד מחיר בש"ח

1

91,000

2

91,001

120,500

3

120,501

141,000

4

141,001

160,000

5

160,001

209,000

6

209,001

299,000

7

299,001

ומעלה

קבוצה

קבוצות המחיר שבתוקף

מיום 1.5.2005 ועד 30.4.2006

ממחיר בש"ח

עד מחיר בש"ח

1

92,000

2

92,001

122,000

3

122,001

144,000

4

144,001

165,000

5

165,001

215,000

6

215,001

307,000

7

307,001

ומעלה

מס' סידורי 100034

כל הזכויות שמורות למיסים ועסקים בע"מ

‹ חזרה